Powrót do archiwum
Bóle mięśni
Bóle mięśni są spowodowane mimowolnym kurczem mięśni lub urazem, który częściowo uszkodził strukturę mięśnia (naderwanie mięśnia). Przykurcz natomiast cechuje się bólem podobnym, jak w przypadku kurczu, choć nieco łagodniejszym. Zapalenie ścięgien jest stanem zapalnym tkanki włóknistej, która łączy mięśnie i kości, i jest spowodowane dłuższą aktywnością fizyczną, w wyniku której włókna mięśnia ulegają przeciążeniu, następuje ich naderwanie a czasami nawet przerywają się.

Bóle mięśni

Kurcze i bóle mięśni, które nie pozwalają na rozciągnięcie i wyprostowanie kończyn, są najczęstszymi objawami bólów mięśni, natomiast w przypadku przykurczu odczuwamy napięcie w samym mięśniu. Naderwanie mięśnia powoduje ból, niemożność poruszania się i obrzęk. W przypadku skręcenia pękają naczynia krwionośne, a w okolicy stawu powstaje obrzęk oraz krwiak. Zazwyczaj bóle mięśni są spowodowane nagłym i gwałtownym, mimowolnym kurczem mięśnia. Mogą także być następstwem częściowego naderwania struktury mięśnia lub urazu. Pacjent odczuwa nagły i gwałtowny ból, bardzo intensywny i łatwy do zlokalizowania.

Bóle mięśni mogą pojawiać się w różnych okolicznościach.
  • ostry stan zapalny stawów;
  • długotrwały wysiłek fizyczny, obejmujący określoną grupę mięśni;
  • niedobór składników mineralnych i substancji odżywczych.

Mialgia jest to ból zlokalizowany w jednym lub większej grupie mięśni. Mięśnie objęte bólem są przykurczone, reagują bólem na dotyk, nawet minimalny ruch powoduje ból.

Mialgia może być wywołana przez wiele czynników:
  • jako następstwo kontuzji lub stanu ogólnego zmęczenia;
  • wskutek nieprawidłowego sposobu odżywiania.

W wielu przypadkach ból może być spowodowany przez mimowolne kurcze mięśni; ma to miejsce u osób szczególnie niespokojnych, które przybierają obronną i zwartą pozycję.

Naderwanie mięśni to bolesne rozciągnięcie jednego lub grupy mięśni w wyniku wysiłku lub nieprawidłowej aktywności fizycznej. Naderwania i naciągnięcia mięśni występują często, szczególnie u osób bardzo aktywnych fizycznie. Są spowodowane nadmiernym wysiłkiem fizycznym nierozgrzanych mięśni lub dotyczą mięśni już poddanych wysiłkowi, które wykorzystały swoje rezerwy energetyczne. W tych przypadkach włókna mięśniowe są poddane nadmiernemu rozciągnięciu, wskutek czego - w najgorszym razie - może dojść do ich zerwania. Objawia się ono silnym bólem i zdrętwieniem mięśnia, niemożnością wykonywania ruchów, które powodują nasilenie bólu. Naderwany mięsień może cechować się również obrzękiem w okolicach naderwania, często także towarzyszy mu krwiak spowodowany pęknięciem naczyń krwionośnych.

Kurcz jest gwałtownym, mimowolnym i bolesnym ściągnięciem mięśni. Poszkodowany odczuwa nagły i silny ból w okolicy mięśnia, który zaczyna puchnąć. Ból w krótkim czasie zanika. Kurcz może się pojawić w wyniku nadmiernego wysiłku mięśni nierozgrzanych lub nieprzyzwyczajonych do wysiłku lub wskutek niedoboru wody i soli mineralnych, utraconych z potem. Zazwyczaj dotyka mięśni nóg, ale także ramion. Może pojawić się w trakcie wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej, nawet lekkiej, lub podczas odpoczynku.

Lumbago, przewlekłe lub nawracające, jest jedną z najpowszechniejszych dolegliwości. Dolegliwości te, określane wspólną nazwą jako bóle pleców, są spowodowane złą postawą utrzymywaną przez dłuższy okres (np. w pracy, podczas odpoczynku, a nawet snu) lub też są skutkiem forsownych ćwiczeń, takich jak podnoszenie ciężarów przez osoby nieprzygotowane wcześniej do takiej aktywności lub ćwiczeń w nieodpowiedniej pozycji.

Co należy robić

W przypadku bólów mięśni skuteczne jest stosowanie leków przeciwzapalnych dostępne bez recepty leki na kurcze mięśni mają działanie przeciwzapalne i rozluźniające. Na skręcenia, urazy i kontuzje zaleca się stosować przede wszystkim żele i maści. Dobrą metodą leczenia może być również stosowanie plastrów przeciwbólowych i przeciwzapalnych.  Złagodzenie dolegliwości zawsze przynosi odpoczynek. W ten sposób uczucie ogólnego zmęczenia i osłabienia będzie mniej uciążliwe.

Jeśli ból i kurcze mięśni występują w trakcie wysiłku, zalecane jest przerwanie aktywności fizycznej i masaż okolicy, w której występuje ból. W przypadku naderwania mięśnia, oprócz zimnych okładów, zalecany jest co najmniej kilkudniowy odpoczynek. W przypadku skręcenia należy udać się do lekarza i wykonać zdjęcie RTG. Nie należy absolutnie masować ani rozgrzewać miejsca skręcenia.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli ból jest spowodowany urazem lub występuje po długim okresie odpoczynku.

Aby złagodzić ból i obrzęk powstały po naciągnięciu mięśni, zaleca się stosowanie zimnych okładów oraz nakładanie na bolące miejsce maści o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Jeśli wystąpi kurcz, zaleca się napiąć mięsień, po czym rozluźnić go tak, aby napięcie ustąpiło. Pomocne może być również miejscowe stosowanie maści działających przeciwzapalnie lub schładzanie okładami z lodu. Powszechnie stosowane leki na lumbago (przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozluźniające mięśnie) działają głównie objawowo, łagodząc ból, a nie na prawdziwą przyczynę dolegliwości, którą może ustalić jedynie lekarz specjalista.
Powrót do archiwum